Անմար լույսեր եք Մեսրոպյան տառեր, Որքան հույզեր եք իմ սրտում վառել… Ձեզնո՛վ եմ զգում հմայքը խոսքի, Բացում գիտության դռները ոսկի

Անմար լույսեր եք Մեսրոպյան տառեր, Որքան հույզեր եք իմ սրտում վառել… Ձեզնո՛վ եմ զգում հմայքը խոսքի, Բացում գիտության դռները ոսկի